Panely PIRAL HD HYDROTEC byly podrobeny veškerým zkouškám nutným pro uvedení na náš trh.

  zkoukša hořlavosti  

dle ČSN byly panely testovány bez Al. folie tzn. poze 2 cm izolační polyuretanová vrstva. Na základě výseldků zkoušek požárně technických vlastností jsou tyto panely dle ČSN 73 0862 zatříděny do stupně hořlavosti C2.

  rozměry  

Standartní výrobní tlošťka panelu je 20,5 mm s tolerancí +/- 0,5 mm
(dle normy ISO 1923).
Standartní výrobní délka je 4000 mm s tolernací +/- 5 mm
(dle normy ISO 1923).
Standartní výrobní šířka je 1200 mm s tolernací +/- 3 mm
(dle normy ISO 1923).

  chemické složení  

Panel je vyroben z rozpínavého tvrzeného polyuretanu, který je produktem chemické reakce mezi specificky formulovanými polyolefiny a kyanatany nejvyšší kvality.
Výsledný polymer je fyziologicky i chamicky inertní, nerozpustný a není metabolizovatelný. Hustotu tvrzeného polyuretanu činí 52 kg/m3, což je o 4 kg více oproti původním panelům a tím je lepší zpracovatelnost.

  tepelná vodivost  

díky vysokému počtu uzavřených buněk (přesahujícím 95%) vykazuje panel užitnou tepelnou vodivost 0,0247 W/(m°C) při průměrné teplotě 10°C

  pracovní teploty  

vzduchovody z těchto panelů lze používat pro dopravu vzduchu o teplotě v rozmezí od -30°C do +65°C

  pneumatická těsnost  

vzduchové rozvody P3 ductal se vyznačují cca osmkrát vyšší těsností oproti tradičnímu potrubí, což přináší značné úspory v provozních nákladech

  energetické úspory  

dokonalá tepelná izolace a vysoká pneumatická těsnost umožní uživatelům maximálně využívat kapacitu klimatizačních jednotek, zvyšovat výkon zařízení a přitom snižovat provozní náklady

Tyto výše uvedené parametry byly ověřeny Autorizovanou osobou č.212 - státní zkušebna certifikační orgán č.3048.

P3 ductal je systém na výrobu izolovaného hliníkového potrubí, jehož technické, výrobní i ekonomické parametry uspokojí všechny uživatele, od projektantů po výrobce moderního vzduchotechnického zařízení.

  materiál a příslušenství  

sendvičové panely s potahem z hliníkové folie a izolačního materiálu s uzavřenými molekulami a řady výrobků potřebných k výrobě, kompletaci a instalaci vzduchotechnického potrubí.

  izolace  

pokrývá kompletně celý povrch potrubí. Je vyroben ze speciální biologicky neškodné izolační hmoty s uzavřenými molekulami, která tak zaručuje nízkou tepelnou vodivost a prakticky vylučuje kondenzování vody jak vně, tak i uvnitř vzduchovodu.

  životnost  

spojení vnějšího hliníkového potahu s izolačním materiálem dodává systému potřebnou tuhost a vysokou odolnost proti korozi, erozi a deformacím i u aplikací ve specifickém prostředí.

  čistota a kvalita vzduchu  

vnitřní hliníkový potah potrubí vytobených z našich panelů zajišťuje čistotu a kvalitu proudícího vzduchu. Zároveň nedochází k problémům stárnutí a úniku částic do prostředí.

  bezpečnost  

P3 ductal je opatřen atesty nejvýznamějších zkušebních ústavů v rámci EU což garantuje shodu s UNI EN ISO 9002-94.